Home
Váš nákupný košík

Košík

Prečo identifikovať pacienta?

Zvýši sa bezpečnosť pacienta
Jednoznačná identifikácia pacienta pomocou ID náramku je jedinou možnou prevenciou zámeny pacientov.

Zníži sa chybovosť
Nemocnice, ktoré zaviedli identifikačný systém spoločnosti PDC, znížili počet chýb svojho informačného systému.

Zvýši sa efektivita práce personálu
Ošetrovateľky a laboratórny personál veľmi oceňujú náš systém identifikácie pacientov. Použitím ID náramkov PDC dochádza k zrýchleniu ich práce a úspore času.

Identifikácia pacienta je podmienkou pre udelenie akreditácie
Akreditačná komisia SAK ČR, JCI a JCAHO venujú tomuto problému mimoriadnu pozornosť. Požiadavka SAK je uvedená v akreditačnom štandarde č. 44.

Predíde sa možným žalobám zo strany poškodených pacientov
ID náramky ušetrí vysoké náklady na odškodnenie a stratu dobrej povesti aj klientov napríklad vtedy, ak dôjde k zámene pacienta alebo novorodenca.
.

";
Prosím čakajte
Vaša požiadavka sa spracováva